หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และชื่นชมในความสามารถของนักกรีฑาโรงเรียน