หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดงานวันวิชาการสัมพันธ์เทพสุวรรณชาญวิทยา ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และเพิ่มศึกยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมี นายจิระวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี