หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย