.

สิ่งแวดล้อมดีมีระเบียบวินัย   ใส่ใจการกีฬา  พัฒนาวิชาการ   ประสานชุมชน

 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.44.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 453,698
 
  หน้าหลัก     
 
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2517 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส โดยมีอาจารย์บำเพ็ญ บุญเจริญ เป็นครูใหญ่คนแรกและได้ดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่การรวมนักเรียนบริเวณ ใกล้เคียงมาเรียนและจัดหลักสูตรการเรียนการสอน จัดครูสอนจนสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา
โรงเรียน เทพสุวรรณชาญวิทยา มีผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายชาญ กาญจนาคพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับพระครูสุวรรณสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสในขณะนั้น และได้มีพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2517
นามของโรงเรียนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นให้เป็นเกียรติคุณแก่บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง     โรงเรียน ดังนี้
เทพ  เป็นคำที่มาจากคำนำหน้าของวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
สุวรรณ เป็น คำที่มาจากชื่อของพระครูสุวรรณสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ซึ่งท่านเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกับฝ่ายการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ชาญ มา จากชื่อของ นายชาญ กาญจนาคพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในสมัยนั้น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
เดิมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสเป็นสถานที่ทำการสอน ได้ย้ายมาทำการสอน  ณ อาคาร 106 ต และอาคารชั่วคราวของโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2522
 
 
นายยอดเพชร งามคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 สมุทรสงคราม 
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

   สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  

   เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
      บางจานวิทยา
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
      บ้านแหลมวิทยา
      วชิรธรรมโศภิต
      บางตะบูนวิทยา
      ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
      โตนดหลวงวิทยา
      ห้วยทรายประชาสรรค์
      จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
      ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
      บ้านลาดวิทยา
      แก่งกระจานวิทยา
      ป่าเด็งวิทยา  

   ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
      ทับสะแกวิทยา
      ห้วยยางวิทยา
      บางสะพานวิทยา
      ธงชัยวิทยา
      ชัยเกษมวิทยา
      บางสะพานน้อยวิทยาคม
      กุยบุรีวิทยา
      ยางชุมวิทยา
      เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
      หัวหิน
      หัวหินวิทยาคม
      หนองพลับวิทยา
      สามร้อยยอดวิทยาคม

 


Blog KruDang


E-learning

 
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
หมู่ที่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ประเทศไทย
Tel : 0 3473 0039  Fax : 0 3475 3734