หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

คลิกเลือก : เจตจำนง สพฐ  | เจตจำนง สพม.10

 
 
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ประจำปี 2559 พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ประจำปี 2559 พิธีรับน้อง ปีการศึกษา 2559 รอยยิ้ม อันสดใส น้องใหม่เทพสุวรรณ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพม.10 ลั่นระฆังเปิดงานวันเวิชาการ เทพสุวรรณชาญวิทยา รับลงทะเบียน งานวิชาการเทพสุวรรณชาญวิทยา ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพม.10 เยี่ยมชมงานวิชาการเทพสุวรรณชาญวิทยา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และชื่นชมในความสามารถของนักกรีฑาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดงานวันวิชาการสัมพันธ์เทพสุวรรณชาญวิทยา ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และเพิ่มศึกยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมี นายจิระวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย
กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝั่งความกตัญญูกตเวทิตาให้แก่นักเรียน โดยมีนายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเ่ทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน

ข่าวการศึกษา
 


กรรมการสถานศึกษา
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน ผู้บริหาร คณะครูร่วมยินดีกับนักเรียน โรงเรียนร่มรื่น น่าอยู่ โรงเรียนสะอาด เรียบร้อย นักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี น่าเรียน อากาศสดชื่น

กิจกรรมกรีฑาจังหวัด 28 มกราคม 2559
 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมกรีฑาจังหวัด เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลูกฝั่งความมีน้ำใจนักกีฬาให้แก่นักเรียน